האתר מנוהל ע"י עמותת "הבית של רונית" (להלן:"העמותה")
השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים להלן:

תנאי שימוש באתר

קרא את התנאים בקפידה

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא המנע משימוש באתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר של העמותה ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו – הינן של עמותת "הבית של רונית". אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד ג' כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמת העמותה בכתב מראש. סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של העמותה או של גורמים אחרים שהעמותה התקשרה עימם בהסכם, אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת העמותה או בעל הסימן המסחרי, לפי עניין – בכתב או מראש.

בריאות וסגנון חיים

המידע המפורסם באתר אינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ אצל אנשי מקצוע, רופאים ומומחים. המידע והתכנים אינם מהווים, בשום אופן ובשום מקרה, אבחנה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית או עצה רפואית ואינם באים להחליף ביקור אצל רופאים ואנשי מקצוע. לתשומת לבך: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. אם החלטת לפעול על פי המידע באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים למומחה או המוסד/הארגון.

הגבלת אחריות

השירותים והמידע המובאים באתר העמותה ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). העמותה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, ינתנו כסדרם או ללא הפסקות. טעות לעולם חוזרת. לא תהיה למשתתפים כל דרישה, טענה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו של האתר ו/או העמותה ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.העמותה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאיננו בשליטתה המלאה.

שינויים ו/או הפסקת שירות

המידע הניתן באתר ניתן ללא תשלום. על כן, רשאית העמותה להפסיק בכל עת הפצת המידע – כולו או חלקו. העמותה רשאית לשנות את היקף השירותים, לרבות גביית תשלום עבורם, ללא הודעה מוקדמת. העמותה רשאית להפסיק את השירות ללא הודעה מוקדמת, ולאחר מכן שומרת לעצמה את הזכות לשינוי ו/או הורדת האתר.

תרומות

ניתן לבטל עסקה או לשנותה בתוך שלושים יום, מיום שבוצעה התרומה באינטרנט או בטלפון עפ"י חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. ככל שחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין פעולת הביטול – יחויב התורם בעמלה זו. העמותה תבצע שינוי או ביטול הסכום לפי בקשת התורם, ובהתאם לפנייתו אל העמותה בבקשה לעשות כן.
לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק וכן אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2017.
התורם הנדיב מאשר שגילו הוא לפחות 18 שנים, ושהוא קרא ומסכים לתקנון האתר ולמדיניות הפרטיות שתפורט להלן.

מדיניות הפרטיות

העמותה שומרת על פרטיות הגולשים והתורמים ולא תעביר את פרטי התורמים לידי צד שלישי, מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה לגולשים שמילאו פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת אפשרות להסרה מרשימת התפוצה, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.