זכויות הורים מיוחדים בזמן קורונה

שתפו

זכויות עובדים שהינם הורים לילדים ובוגרים עם אוטיזם בצל מגפת הקורונה

 עמותת אלו"ט הוציאה מידע לגבי זכויות הורים לילדים ובוגרים במצב המעורפל שנכנסו אליו, בעקבות מגיפת הקורונה, מוזמנים להעזר.

מהו סל ימי ההיעדרות לו אנו זכאים לשם סיוע והשגחה על ילדינו בתקופה זו ועל רקע משבר הקורונה?

 היעדרות של 18 יום לצורך השגחה, ליווי וסיוע אישי – חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) – תשנ"ג- 1993 מעניק לכל עובד (בתנאי שצבר ותק של שנה במקום העבודה) שהינו הורה לילד או בוגר עם אוטיזם זכאות לסל ימי היעדרות מוגדל בהיקף 18 יום המיועד לסיוע אישי לילדו (על חשבון ימי מחלה או ימי

החופשה שנצברו לו – לפי בחירתו.)

התשלום עבור ימי המחלה יהיה בשיעור של 100% למן היום הראשון.

בנוסף, כל עובד שהינו הורה לאדם עם אוטיזם זכאי ל 52 שעות היעדרות בשנה על חשבון המעסיק – לצורך סיוע אישי לילד, בתנאי שאותו סיוע או טיפול נובע ממגבלתו ולא ממצב בריאותי אחר (לדוגמה, ניתן לממש שעות אלו עבור טיפול בילד באפיזודה של התקפי אפילפסיה הקשורה במגבלתו, אך לא לצורך טיפול

בשפעת או צינון.)

  • כל אחד מן ההורים זכאי למכסה של 18 ימי העדרות ו52- שעות היעדרות בשנה על חשבון המעסיק.
  • אחד ההורים רשאי להשתמש בימים או השעות הזקופים להורה השני, ולנצל עד כפל השעות והימים

104( שעות או 36 ימים,) בתנאי שההורה השני לא נעדר מעבודתו/מהעסק שלו בימים ושעות אלו בגין

אותה הסיבה (לצורך סיוע וטיפול בילד בשל מגבלתו,) והסכים להעברת השעות.

הסדר זה חל גם על הורים גרושים, בהסכמת הגרוש.

  • ניתן להיעדר לשעות בודדות או חלקי ימים ולקבל עליהם את התשלום היחסי. לדוגמה, ניתן להישאר עם

הילד בבית למשך 4 השעות הראשונות של היום, ולאחר מכן להתייצב לעבודה – עבור יום זה יקוזז חצי

יום מחלה (או חופש) בלבד, ומשולם שכר רגיל עבור יתר השעות בהן התייצב ההורה לעבודה.

  • אין צורך בהצגת אישור מחלה ספציפי לימי ההיעדרות בפני המעסיק אלא אך ורק אישור רפואי המפרט

כי לילד מגבלה קבועה המצריכה סיוע טיפול וליווי אישי, פעם אחת בלבד לאורך תקופת ההעסקה.

האם הזכאות קיימת גם לעובדים במשרה חלקית ?

הזכאות ל18- ימים על חשבון ימי מחלה או חופש, נשארת זהה גם במקרים בהם מועסקים במשרה חלקית,

בתנאי שההורה אכן צבר מספיק ימי מחלה או חופש.

הזכאות ל52- שעות על חשבון המעסי ק כן תלויה בהיקף המשרה. כך לדוגמה, אם הנך עובד/ת בחצי משרה,

תהי/ה זכאי/ת ל26- שעות היעדרות בלבד.

האם ניתן לצבור זכאות משנה לשנה? הזכאות ל- 18 ימי חופש או מחלה ניתנת לצבירה – כלומר, הורה יכול לממש עד 18 יום בשנה על חשבון ימי מחלה וחופש שצבר לאורך תקופת העסקתו ומשנה לשנה, וכן לממש 18 יום נוספים מתוך מכסת ההורה

האחר על חשבון אותם ימי מחלה/חופש צבורים. הזכאות ל52-  שעות ההיעדרות על חשבון המעסיק אינן ניתנות לצבירה, קרי המכסה מתאפסת בכל שנה

קלנדרית.

האם כאם יחידנית / אב יחידני יש לי סל זכויות מיוחד? כן. לאמהות חד הוריות / הורים יחידנים לילדים ובוגרים עם אוטיזם קיימת זכאות אוטומטית לכפל השעות והימים הקבועים בחוק – 104 שעות היעדרות על חשבון המעסיק ו36- ימי היעדרות על חשבון ימי מחלה או

חופש אשר נצברו. הורה שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית יכול לקבל את כפל השעות בכפוף להצגת פס"ד של בית המשפט לענייני

משפחה הקובע כי לו החזקה הבלעדית על ילדו ולא מתקיימים הסדרי ראייה עם ההורה הנוסף.

האם המעסיק רשאי לשאול אותי על מגבלתו של ילדי? האם אני מחויב/ת למסור לו מידע בנושא?

לא. המעסיק רשאי לדרוש פרטים מזהים של הילד בלבד – שם מלא, מס' ת.ז, ותאריך לידה.

האם מעסיק רשאי לפטר אותי במהלך ניצול ימי המחלה/חופש אלו?

לא. לא ניתן לפטר עובד במהלך ניצול סל הימים השעות הנ"ל.

כיצד באפשרותי לממש את הזכות למול המעסיק?

יש להיעזר בטפסי ההצהרה של הנציבות לשוויון אנשים עם מוגבלויות (אישור רופא עבור ילד עם מגבלה,

הצהרת הורה יחידני / אשר הילד בחזקתו הבלעדית, טופס העברת סל ימים/שעות מהורה אחד למשנהו,

וכיו"ב – לחצו כאן להורדת הטפסים)

שימו לב! אם נתקלתם בבעיה או בקושי במימוש זכויותיכם המפורטות בזכותון זה–- אנא פנו למרכזים

למשפחה של אלו"ט לקבלת ייעוץ והדרכה:

 b_lauren@alut.org.il  03-6706077  > מרכז

family-j@alut.org.il

02-5665294

ירושלים >

family-n@alut.org.il family-s@alut.org.il

04-9885590

08-6431528

צפון >

דרום >

family-a@alut.org.il 052-4237535 > הערבית החברה

 

למידע נוסף:

דף מידע בנושא היעדרות מן העבודה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (אוגוסט )2018

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות באתר "כל זכות"

חוק דמי מחלה ימי היעדרות מן העבודה באתר אלו"ט

מאמרים נוספים

אנשים עם מוגבלות ומלחמת חרבות ברזל